Förmånscykel Jobba hos oss
Köp cykeln av cyklister

Ingen butik är vald

Boka service online
Cykelväljaren
Köp cykeln av cyklister
Välj din närmaste butik

Köpvillkor

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via webbplatsen www.sportson.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig som konsument och Sportson (Bike Action i Sverige AB), org. nr 556544-2836, nedan Sportson.

1.2 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Sportsons Integritetspolicy som är en integrerad del av dessa Villkor. Se nedan.

1.3 Sportson expedierar inte kontantköp till personer under 16 år och kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.4 Sportson reserverar sig för eventuella slutförsäljningar, prisfel, samt bild- och skrivfel på Webbplatsen. Sportson förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktinformationen på denna webbplats och reserverar sig för att produkttillverkaren kan byta ut utrustning och/eller delar utan förvarning. Om Kunden har beställt en vara som har sålt slut kommer Sportson att meddela Kunden om detta och invänta godkännande av kreditering eller erbjudande av likvärdig vara. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Sportson eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Sportson.

2. Avtal och beställning

2.1 Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Sportson skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Sportson. Sportson uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Sportson i efterhand.

3. Kunduppgifter

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Sportsons behandling av personuppgifter finns i Sportsons Integritetspolicy, som är en integrerad del av dessa Villkor.

3.2 Kunden ska se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att eventuell handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Sportson om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Sportson misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Sportson rätt att stänga av Kunden. Sportson har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen (med reservation för feltryck). Alla priser är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte faktura- eller fraktavgifter, som i förekommande fall anges separat.

4.2 Kunden kan betala sin beställning genom faktura, kortbetalning, Swish eller via avbetalning. Avbetalning erbjuds i samarbete med Resurs Bank och enligt separat avtal med Resurs Bank. Fraktavgift kan tillkomma, vilken anges på Webbplatsen. Vid betalning med faktura tillkommer även en fakturaavgift enligt vad som anges på webbplatsen.

4.2.1 Betalning med kort sker enligt gällande regler för onlinebetalning i Sverige och EU. Vi använder NETS hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

4.3 Vid specialbeställda varor för vilka ångerrätt inte gäller förbehåller sig Sportson rätten att neka eller behålla upp till 50% av ordervärdet vid eventuell avbeställning beroende av hur långt ordern kommit i tillverkningsprocessen.

5. Frakt, leverans och hämtning av varor

5.1 Alla varor som beställs via Webbplatsen hämtas av kund i av kunden vald Sportsonbutik enligt beställning. Cyklar och tillhörande extra tillbehör som beställts levereras alltid komplett monterat och körklart.

5.2 Varor som finns i lager i vald butik levereras normalt inom 2-3 arbetsdagar räknat från när din order lagts/från det att Sportson skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen enligt info skriftligen genom orderbekräftelsen. Varor som finns i lager hos leverantör men ej hos vald butik levereras normalt till butik inom 5-10 arbetsdagar. Tid för montering och justering kan tillkomma. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Sportson dig detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.3 Avisering skickas via e-post och, om Kunden lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas avisering via vanlig post.

6. Ångerrätt

6.1 Vid köp av varor på Sportsons Webbplats gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Detta innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Sportson detta inom 14 dagar från det att du som Kund eller någon av dig angiven person mottagit den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten gäller dock inte för vara som tillverkats eller väsentligt ändrats efter Kundens anvisningar eller som annars fått en tydlig personlig prägel. Exempel på detta är att ingen ångerrätt gäller om du beställer en specialbyggd cykel. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta.

6.2 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Sportson om Kundens beslut att utöva ångerrätten, t.ex. via ett brev avsänt per post eller e-post. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.3 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden i förekommande fall returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten till och med att Sportson åter mottagit varan. Ingen returfrakt debiteras om varan lämnas direkt till Sportsonbutik. Sportson rekommenderar därför att Kunden skickar varorna väl emballerade och i fint skick. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Sportson. Kontakta Sportson om du som Kund har några frågor kring returfrakten.

6.4 Returer ska anmälas till Sportsons e-post support@sportson.se eller till den utlämnande Sportsonbutiken, mot uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse.

6.5 När Kunden ångrar sitt köp betalar Sportson tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader. Om Sportson stått för returfrakt dras detta belopp av från den totala summan kund ska få tillbaka. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Sportson rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.6 Sportson betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Sportson tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Sportson får dock vänta med återbetalningen tills Sportson tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. Reklamationer

7.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel på levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta närmaste Sportsonbutik med varan, mot uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse. För övriga frågor gällande returer, kontakta support@sportson.se. Information om vilken Sportsonbutik som är närmast Kunden finns på Webbplatsen. Reklamation ska senast göras inom skälig tid från och med att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har i enlighet med Konsumentköplagen alltid tre års reklamationsrätt på varor som har köpts på Webbplatsen eller i Sportsonbutik.

7.2 När Sportson fått tillbaka en reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig åtgärdas felet i första hand, alternativt erbjuds en ny, likvärdig vara. Sportson strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Sportson mottagit reklamationen. Sportson förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlag. Vid reklamationer följer Sportson riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se).

8. Ändringar av villkoren

Sportson förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Sportson har informerat Kunden om ändringarna. Sportson rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

9. Tillämplig lag och tvist

9.1 Vid eventuell tvist följer Sportson beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).

9.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med Svensk Lag och avgöras av svensk domstol.

Dessa villkor ändrades senast av Sportson 2024-02-02.

Här kan du även läsa vår integritetspolicy
Du har 0 produkter att jämföra
Jämför nu!
Rensa listan