Dela upp din betalning

Upp till 24 månader räntefritt!

Kreditbelopp 1 mån 2 mån 6 mån 12 mån  24 mån
2000 kr 2000 kr 1000 kr 334 kr 167 kr 125 kr
5000 kr 5000 kr 2500 kr 834 kr 417 kr 209 kr
8000 kr  8000 kr 4000 kr 1334 kr 667 kr 334 kr
10000 kr 10000 kr 5000 kr 1667 kr 834 kr 417 kr
15000 kr 15000 kr 7500 kr 2500 kr 1250 kr 625 kr
20000 kr 20000 kr 10000 kr 3334 kr 1667 kr 834 kr
30000 kr 30000 kr 15000 kr 5000 kr 2500 kr 1250 kr
           
Kostnader 1 mån 2 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Rörlig årsränta 0% 0% 0% 0% 0%
Adm.avg./mån 0 kr 29 kr 29 kr 29 kr 29 kr
Uppläggn.avg. 0 kr 0 kr 95 kr 195 kr 394 kr

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6-24 månader krävs sam-manlagt månadsköp på f n minst 1000 kr. Lägsta månadsbetalning är f n 125 kr plus ev. administrationsavgift.Debiteras för varje vald betalningsplan.

Representativt exempel för delbetalning 12 månader*


Kreditbelopp/köp
10000 kr
Rörlig årsränta
0%
Adm.avg./mån
29 kr
Uppläggn.avg.
195 kr
Effektiv ränta
9,63%
Kreditkostnad
543 kr
Ord. delbet./mån**
863 kr
Totalt belopp att
betala 10543 kr


*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2011-09-28.Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andrasätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektivaräntan är beräknad i enlighet med konsumentverkets riktlinjer. ** Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordi-narie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angivenkreditkostnad och totalt belopp att betala.

Fullständiga villkor: www.resurs.se eller ring vår kundtjänst

tel. 042-382093

 

Sportsons trygghetspaket, Crescent och Monark

SOLID Försäkringar

4 trygga moment

Självriskeliminering

Självriskelimineringen ingår i 12 månader och betalar din självrisk i hemförsäkringen med upp till 5000 kr om din cykel blir stulen.

Stöldskyddsregistrering

Genom dekalen som sitter på ramen på din cykel är den stöldskyddsregistrerad i SOLIDS cykelregister i 12 månader. I detta register finns också tillgång till ramnummer. När vi registrerat din cykel så har också polisen ha tillgång till dessa register.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller i 3 månader och ger dig ett bra skydd om du skulle bli skadad under cykelturen. Den ersätter t ex läkekostnader, tandskadekostnader och medicinsk invaliditet.

OBS! Detta moment måste du själv aktivera eftersom det krävs mer information om dig som försäkringstagare för att försäkringen skall gälla.

Ring 013-131313 för att aktivera olycksfallsförsäkringen.

Nyckelbricksförsäkring

Du får även en nyckelbricka med ett unikt ID-nummer kopplat till dig, som gör det lättare att få tillbaka dina borttappade nycklar. Nyckelbricksförsäkringen gäller i 6 månader.

 

Läs mer om SOLIDS försäkringar på www.solidab.se